Textové pole: Textové pole: Textové pole:

Jako fyzická osoba se živnostenským oprávněním k obchodní činnosti jsem před šesti lety založila malou obchodní organizaci, složenou z dobrovolníků a zaměstnanců z řad těžce zdravotně postižených spoluobčanů.

Posláním projektu Charita a prodej  je nákup výrobků chráněných dílen, diakonií a dětských domovů , viz článek v novinách  a následný prodej tohoto zboží maloodběratelům a firmám.

 

 

 

Jedná se o Pochůzkový prodej , kdy výrobky vyskládané na proutěném košíčku, zabalené v sáčcích a opatřené štítkem s kontaktními údaji, nabízíme přímo kolemjdoucím v ulicích měst, na výstavách, veletrzích, slavnostních akcích, jarmarcích a dobových akcích, ale i do kamenných obchodů nebo firem. Cena všech výrobků je jednotná, 39,-Kč. Tímto prodejem  pomáháme především sociálně slabším jedincům oslovit mnohem širší okruh zákazníků, než jsou sami schopni vyhledat. Mají tak příležitost prodat několikanásobně více výrobků s nulovými náklady či ztrátami a získat tak  mnohem více finančních prostředků.Nevtíravým způsobem  propagujeme práci a služby potřebných  po celé  republice. S každým jejich prodaným výrobkem se tak dostávají do podvědomí nových  potenciálních sponzorů a odběratelů.

 

 

 Náš nový projekt POMOC DĚTEM S HANDICAPEM

je zaměřen především na získávání finančních prostředků od různých firemních i individuálních dárců. Tyto prostředky jsou následně využívány zejména pro potřeby bezbariérových úprav, dále na financování cvičebních, rehabilitačních a lázeňských pobytů a  k nákupu kompenzačních pomůcek pro handicapované děti .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poskytujeme zaměstnání - chráněná pracovní místa.       

Nabízíme trvalý pracovní poměr osobám zdravotně znevýhodněným a možnost přivýdělku formou brigády studentům, nezaměstnaným spoluobčanům, důchodcům i maminkám na mateřské dovolené. Díky našemu prodeji má tak mnoho lidí zajištěnou práci a handicapovaní navíc dobrý pocit z toho, že to, co svědomitě a s láskou vyrábějí, se i dobře prodává.

 

Po šesti letech úspěšné realizace tohoto projektu můžeme říci, že očekávání, která jsme do jejího založení vkládali, se naplnila. Našim nejvýznamnějším posláním je pomoc handicapovaným spoluobčanům, pomoc nemocným a opuštěným dětem, otevřenost vůči našim podporovatelům a přímá kontrola efektivního využívání příspěvků, dotací, darů a tržeb za prodané výrobky.

 

Pomáháme dětem i dospělým  lidem s postižením žít plnohodnotný život uprostřed běžné společnosti.

 

 

Nejsme nezisková organizace, občanské sdružení ani obecně prospěšná společnost.

Naše činnost  se řídí živnostenským a obchodním zákonem.

 

 

 

 

 

                                                              

         O naší činnosti