Textové pole:                 Nejčastější dotazy

                                   Proč nemají prodejci kasičky?
                                   Protože se nejedná se o finanční sbírku,
                                   ale o klasický prodej na Živnostenský list.


Jak zjistíme, že se nejedná o podvod?
Každý zákazník má možnost ověřit si ihned telefonicky, nebo na internetových stranách správnost údajů o výrobci. Ty jsou čitelně a podrobně uvedeny na každém výrobku. Prodejce je navíc vybaven veškerými doklady – Živnostenským listem organizátora prodeje, dokladem od výrobce a vlastní Dohodou o provedení práce. Jakýkoliv z údajů lze také ověřit na Živnostenském úřadě.

Kdo zaručí, že se peníze skutečně dostanou handicapovaným a dětem?
Provozujeme obchodní činnost, která má ze zákona pevně stanovená pravidla. Každý výrobek od dodavatele je předem uhrazen hotově a je na něj vystavena řádná faktura ještě před jeho převzetím. Proto má dodavatel finanční obnos z prodeje dříve, než si výrobek zakoupí konečný zákazník. 

Kolik peněz se tedy vlastně dostane k postiženým a dětem?
Každý výrobce (dodavatel) si stanoví cenu svých výrobků sám a mi ji plně respektujeme.

Pro ilustraci několik příkladů.
Od Chráněné dílny Znojmo jsme jen za prvního půl roku spolupráce zakoupili 40 000 barevných plovoucích svíček a vydělali jim tak přes půl milionu Kč. 
Od základní školy v Tisé jsme v loňském roce odkoupili papírová přáníčka za 25 000,-Kč a pomohli tak dětem a paní učitelce z výtvarného kroužku splnit jeden velký sen - pořízení hrnčířského kruhu, na který tak dlouho čekali. 

Od pana Hnátka jsme během dvou měsíců zakoupili tolik keramických výrobků, kolik by sám ve stánku prodával půl roku.
Textové pole: Textové pole: