Textové pole: Textové pole: Textové pole:

 

      Projekt POMOC DĚTEM S HANDICAPEM

 

 

   Všem rodičům, které potkal podobný osud, patří nejen můj soucit, ale především neuvěřitelné uznání, obdiv a úcta. Mnozí z nás si ani nedokážeme představit, co oni musí denně dokázat zvládnout citově, tělesně, ale především psychicky. Asi i díky tomu, že jsem tyto osudy poznala, si začínám až dnes uvědomovat, že všechny mé dosavadní problémy, které už mi občas začínaly přerůstat přes hlavu, mi za poslední dny připadají naprosto malicherné, nicotné a bezvýznamné. Nedokážu si ani představit, s čím vším se za celý den musí pokaždé znova utkávat rodiče handicapovaných dětí a to každodenně, téměř 24 hodin, mnohdy po celý svůj život.

   Nejen, že péče o děti s těžkým tělesným a mentálním postižením je nesmírně náročná a vyčerpávající, ale je především ukrutně finančně nákladná. Jejich nezbytné životní potřeby jsou několikanásobně dražší, než životní potřeby zdravých lidí. Maminky těchto dětí při tom do práce chodit nemohou, protože veškerý svůj čas věnují intenzivní péči o své děti a finanční přijmy těchto rodin jsou tak často víc, než tíživé. Státní příspěvky na handicapované děti se nepřesahují měsíčně deset tisíc korun, kdežto ceny speciálních  léčebných  programů, léků, kompenzačních pomůcek, na míru šité obuvi, sedaček, chodítek, vozíků, kočárků, lůžek, apod. se pohybují v desetitisících korun a s věkem dětí se musí pořizovat i několikrát za život.

  Proto přibývá stále více organizací, sdružení, sbírkových kont a firem, které svými finančními prostředky na nezbytně nutné výdaje rodinám se zdravotním handicapem peníze pomáhají získat.

 

Od 1. února jsme  i my zahájili náš další projekt Pomoc dětem s handicapem.

 

S tímto projektem jsme si vytyčili i náš nový cíl -  chceme pomoci získat finanční prostředky pro tři malé těžce nemocné chlapečky, jimž  finanční situace neumožňuje pořídit vše, co je pro jejich léčbu a život nezbytné. Jmenují se Lukášek (5 let), Páťa (6 let) a Radeček (6let).

 

Protože se Lukášek, Radeček, ani Páťa žádné výrazné pomoci od státu nedočkali, hledáme pomoc a podporu u lidí, kterým není lhostejný nešťastný osud druhých a kteří nezištně pomohou.  Děti jsou pro nás vším a naší prioritou je pomáhat jim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud si od nás zakoupíte  tyto tři velké ozdobné dárkové svíčky

pomůžete tak třem těžce handicapovaným malým dětem

získat finanční částku na jejich životně důležité potřeby.

 

Jestliže vás někdo našim jménem osloví s nabídkou výrobku,

který není zobrazen na našich stránkách,

NEMÁ S NÁMI NIC SPOLEČNÉHO a jedná se o podvod.

 

Speciální svíčky, vyráběné v chráněné dílně výhradně pro tento charitativní účel,  lze zakoupit :

1. osobně od našeho obchodního manažera při návštěvě ve vaší  firmě

2. poštou na dobírku

3. poštou po té, kdy bude odeslána platba za tyto svíčky na náš účet

 

Číslo sbírkového účtu je 237711417/0300 

       

V případě Vašeho zájmu s Vámi rádi podepíšeme darovací smlouvu .

O způsobu využití Vašeho daru Vás  budeme na základě vzájemné dohody informovat.

V případě zájmu vás budeme  informovat i o veškerých našich  dalších aktivitách.

 

 

 Všem dárcům z celého srdce děkujeme za podporu naší činnosti.