Textové pole: Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří zakoupením dárkových balíčků
finančně podpořili náš projekt POMOC DĚTEM S HANDICAPEM. 
Díky vám všem se nám od prosince 2012 do března 2013 podařilo získat finanční částku ve výši 150 000 kč .
Z těchto peněz byly v březnu letošního roku pro tři chlapce uhrazeny dva léčebné pobyty a jeden invalidní vozík.

Děkujeme:
České spořitelně, a.s. pobočce v Hradci Králové
České spořitelně, a.s. pobočce v Liberci
České spořitelně, a.s. pobočce v Jablonci nad Nisou
České spořitelně, a.s. pobočce v České Lípě
České spořitelně, a.s. pobočce v Plzni
České spořitelně, a.s. pobočce v Praze
České spořitelně, a.s. pobočce v Ostravě
 
 
Panu Bc. Zbyňku Konečnému z firmy Luco

        

Panu Vojtěchu Doubravovi z firmy Interkov    


 

Hotelu Morris v České Lípě  Dále těm, kteří umožňují prodej našich výrobků na městských slavnostech, jarmarcích, festivalech, dožínkách, veletrzích, výstavách a v obchodních domech.
Srdečně děkujeme vám všem za podporu a pomoc .

                                    
Textové pole:                     
Textové pole:
Textové pole: Doklady o zaplacení k nahlédnutí zde