Textové pole: Gabriela Bělohlávková

CHARITA A PRODEJ

Pomoc handicapovaným a dětem
.
„Dělat něco pro druhé dává smysl životu. 
Díky vaší štědrosti rostou výtěžky prodejních akcí 
ve prospěch potřebných.“

.

Každý nákup našich výrobků je cestou k zaměstnávání postižených spoluobčanů                               
                             
Textové pole: Textové pole:

Grafický design

Bára Jarošová